Kinderen

Kinderen opvoeden in deze tijd is lang niet altijd zo makkelijk, hetgeen ik uit eigen ervaring kan beamen. De kinderen van nu beleven hun leven anders dan dat wij dat vroeger deden. De kinderen van nu leven op hun gevoel. Dat is hun manier om met de snel veranderende maatschappij om te gaan. Ouders kunnen hun kinderen vaak niet peilen, lopen met hen van huisarts naar psycholoog en worden radeloos van het zoeken naar een oplossing voor het gedrag dat de kinderen vertonen….of juist niet vertonen! Vaak eindigt de zoektocht in een diagnose zoals AD(H)D of PDD-NOS.

 
 

Heling van kind en ouder: het kind als spiegel voor de ouder!

In de praktijk zien we vaak dat onze kinderen juist dat gedrag gaan vertonen of juist die ervaringen opdoen waar we als ouders ze graag tegen hadden willen beschermen. Sommige ervaringen kunnen we plaatsen omdat we bekend zijn met ons eigen gedrag en ervaringen uit het verleden. Soms zien we gedrag terug bij ons kind, dat we helemaal niet kunnen plaatsen. Wij gedragen ons juist tegenovergesteld aan datgene wat ons kind ons laat zien. Dit gedrag is moeilijk in ons eigen gedrag te traceren, maar het is wel degelijk aanwezig. Kinderen reageren sterk op de signalen uit de omgeving (en een hoogsensitief kind reageert soms nog veel heftiger).
 

 Jouw kind spiegelt het kind in jezelf en geeft op liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waar het op reageert. Wanneer je zelf datgene in je heelt dat het kind jouw laat zien, dan verandert het kind vanzelf met je mee met als gevolg meer harmonie en rust tussen alle partijen.

De ervaring leert dat het principe van het kind als spiegel van de ouder hele goede en mooie resultaten oplevert bij de behandeling van kinderen met ADD en ADHD. Ook hier is de kern bewustwording. Je écht bewust worden van wat je kind zegt en bedoelt.
 

Het is een groot geluk voor kinderen
als je zelf gelukkig bent.
Ben hun voorbeeld
en leef vanuit je hart!
Dat doen zij ook...