De Nieuwe Tijd

De Nieuwe Tijd

De tijd waarin we momenteel leven wordt beschouwd als overgangstijd tussen het Vissentijdperk en het Watermannentijdperk (Aquariustijdperk). Dit is een energetisch proces waarbij de trillingsfrequenties van de aarde en de bewoners omhoog gaan. Er vindt een verschuiving plaats van een hoofdgedragen naar een hartgedragen bewustzijn, van een zintuiglijke naar een  multizintuiglijke samenleving. Daar waar we eerst alles wilden weten, bewijzen en rationaliseren, doen nu de hogere frequenties van het heldervoelen, - weten, - zien en horen op grote schaal hun intrede. De stoffelijke wereld (datgene wat we kunnen bewijzen en zien) maakt plaats voor de onstoffelijke wereld (datgene wat we – nog – niet kunnen bewijzen maar wel duidelijk ervaren). 

 

Het hartgedragen bewustzijn heeft tot gevolg dat we ons vanzelf meer gaan openen voor de medemens… compassie, mededogen en empathie, allemaal eigenschappen direct gerelateerd aan de hogere frequenties van Liefde. Want dat houdt de overgang grofweg in. De transformatie van angst naar Liefde, van donker naar Licht, van ego naar Ziel.Het rommelt aan alle kanten in de wereld, de economie, het klimaat en de samenleving in haar algemeenheid. Transparantie is een begrip wat bij de Nieuwe Tijd past….datgene wat niet ingegeven is door zuiverheid, dienstbaarheid en integriteit komt aan het licht. De kranten staan er vol van: onrecht en machtsmisbruik in de breedste zin van het woord…integriteit is ver te zoeken. Bedrijven, noch het onderwijs, noch de zorg, noch overheden worden gespaard. 

 

Voor ons mensen betekent de Nieuwe Tijd dat we meer ons hart gaan volgen omdat we energetisch meer op deze frequentie worden/zijn afgestemd. Onze kernwaardes zullen veranderen om goed en gezond mee te kunnen bewegen op de hogere frequenties. Een soort van natuurlijke selectie, waarbij een ieder uiteraard de keuze houdt om er in mee te gaan. Het ego verdwijnt naar de achtergrond, omdat we diep van binnen voelen dat het ego en machtsmisbruik direct met elkaar verbonden zijn. We zullen ons meer gaan verbinden met ons hart en nog een laagje dieper…de ziel. Het besef komt terug dat wij geen mensen zijn die toevallig een ziel hebben, maar dat wij zielen zijn die de ervaringen van de aardse levens nodig hebben om te groeien. 
    
 

Wij voelen ons energetisch verbonden met elkaar. Alles om en in ons is energie. Iedere gedachte, ieder woord dat we uitspreken resoneert met de buitenwereld om ons heen. Als een steen die je in het water gooit. Wij zullen steeds meer in staat zijn om waar te nemen wat andere mensen over ons denken en voelen, zonder dat ze een woord uitspreken. Van alle communicatie tussen mensen is slechts tien procent gesproken, veertig procent lichaamstaal en 50% energetische communicatie. Energetische communicatie wordt steeds belangrijker, omdat dit de communicatie is die bij de nieuwe hogere frequenties hoort. Paranormale gaven worden normale gaven…en over drie generaties zullen we allemaal gebruik maken van helderweten, -zien, -voelen en horen. 

Er is geen weg terug, de frequenties van de aarde en mensen zullen blijven stijgen. Wat wel blijft is de vrije keuze…wil je je leven leiden op basis van angst, macht en kennis, of op basis van liefde, authentieke kracht en wijsheid? Dat is de keuze van de Nieuwe Tijd.